Rank Word Hits
13  woda 1
22  widzieć 0
23  kawa 1
23  miłość 0
26  cześć 1
27  dać 0
28  samolot 0
29  kochać 0
32  polski 1
33  pamięć 1
35  rzeka 2
39  serce 2
40  wiek 0
42  krzesło 0
43  pan 2
44  brat 1
50  ptak 2
53  koło 1
55  czytać 0
59  szkoła 2
61  człowiek 1
66  pytać 1
70  wybierać 0
72  nowy 1
75  deszcz 0
76  rzecz 1
77  liczba 0
78  stary 2
79  szukać 0
80  czekać 1
82  krowa 0
83  mleko 2
83  stół 2
83  komputer 2
87  głowa 0
88  kościół 2
90  niebo 2
91  miesiąc 0
92  chleb 1
95  pani 2
96  godzina 1
100  niestety 2
101  wysoki 1
102  ciało 0
104  droga 2
108  Polska 1
110  część 1
112  brać 0
113  rower 2
116  sztuka 2
120  trawa 0
123  czysty 0
124  rok 2
126  krok 0
127  błąd 2
128  dzień dobry 0
129  adres 0
129  lekarz 2
133  wiatr 1
135  twarz 2
138  nauka 0
139  chcieć 0
141  liczyć 0
143  rząd 1
145  przykład 2
146  siostra 0
149  młody 1
151  każdy 2
153  koń 1
155  pić 1
156  ponieważ 1
158  albo 1
159  początek 1
160  dziadek 2
161  księżyc 1
163  inny 2
164  śpiewać 2
167  nauczyciel 1
168  państwo 0
169  bo 1
171  pracować 2
173  wolny 1
174  środa 2
175  listopad 0
176  głos 0
177  październik 0
178  łóżko 1
180  oczywiście 1
181  gwiazda 1
182  rodzaj 1
183  wojna 1
184  osoba 0
185  strona 0
187  piosenka 2
188  jednak 1
189  uwaga 0
191  wilk 0
193  zdrowie 2
195  kwiat 0
199  choroba 0

This table lists top Polish words searched on Tatoeba which have less than 3 Swedish translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version