Rank Word Hits
4  dzień 2
6  kobieta 1
9  prawda 1
12  rodzina 0
13  woda 0
14  mężczyzna 2
15  jeść 1
16  jabłko 1
18  dobry 2
22  widzieć 0
23  kawa 1
23  miłość 0
25  dziecko 0
27  dać 0
28  samolot 0
29  kochać 0
31  zły 1
32  polski 0
33  pamięć 1
35  rzeka 0
37  słońce 1
38  dzisiaj 2
39  serce 2
40  wiek 1
42  krzesło 0
44  brat 1
45  słowo 0
46  pokój 1
47  tam 2
50  ptak 1
52  praca 0
53  koło 0
55  czytać 1
56  przed 1
57  prawie 0
58  język 0
59  szkoła 1
60  żona 1
61  człowiek 2
66  pytać 0
67  dużo 2
69  miasto 1
70  wybierać 0
71  duży 1
72  nowy 2
74  robić 2
75  deszcz 2
76  rzecz 0
77  liczba 1
78  stary 2
79  szukać 0
80  czekać 0
80  często 1
82  krowa 1
83  mleko 1
83  stół 1
83  komputer 1
86  imię 0
87  głowa 1
88  kościół 0
91  miesiąc 0
92  chleb 0
95  pani 1
96  godzina 0
99  tylko 2
100  niestety 0
101  wysoki 0
102  ciało 0
104  droga 0
105  tutaj 2
106  sam 1
107  ktoś 2
108  Polska 0
110  część 0
111  przez 2
112  brać 0
113  rower 0
114  drzwi 2
114  pomoc 2
116  sztuka 0
120  trawa 0
121  powiedzieć 2
123  czysty 0
124  rok 0
126  krok 0
127  błąd 0
128  dzień dobry 1
129  adres 0
129  lekarz 0
132  drzewo 0
133  wiatr 1
135  twarz 0
135  prawo 1
138  nauka 0
139  chcieć 1
140  pieniądze 0
141  liczyć 0
143  rząd 0
145  przykład 0
146  siostra 2

This table lists top Polish words searched on Tatoeba which have less than 3 Czech translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version