Rank Word Hits
534  kucaklamak 1
586  hoşlanmak 2
593  acımak 1
854  sarmak 2
957  çekinmek 0
963  alkışlamak 1
1013  sanmak 2
1088  acıkmak 0
1139  kırılmak 1
1164  haşlamak 1
1209  sapmak 1
1216  anmak 0
1274  küsmek 0
1328  bıkmak 0
1332  yanmak 0
1355  fırlatmak 2
1495  boşalmak 2
1560  dolandırmak 2
1564  kıskanmak 2
1622  yorulmak 2
1643  ağrımak 0
1658  atamak 1
1691  donmak 0
1703  sevinmek 1
1780  bükmek 0
1813  ummak 1
1829  adlandırmak 1
1830  ellemek 1
1832  sikmek 1
1858  caymak 0
1877  çalkalamak 0
1890  karşılaştırmak 1
1924  kaşımak 2
1937  yollamak 1
1937  çarpışmak 1
1944  yapıştırmak 1
1949  esmek 0
1957  utanmak 2
1968  birleşmek 1
1968  sarp 1
1996  zannetmek 0
2037  darılmak 2
2040  tartmak 2
2053  mutabakat 1
2066  çatışmak 2
2071  elemek 0
2079  üşenmek 0
2121  netice 2
2136  heyecanlanmak 1
2155  üşümek 1
2168  acıtmak 2
2206  töre 0
2213  madem ki 2
2239  ahenk 2
2247  parlamak 0
2253  kıymak 2
2253  fırlamak 0
2258  özenmek 0
2334  rivayet 0
2334  geğirmek 0
2345  yayılmak 0
2347  gözüpek 0
2357  gurup 0
2374  yasaklamak 2
2374  solmak 1
2380  yakışmak 0
2390  alış veriş 0
2421  pekiştirmek 0
2424  otlak 1
2440  soyunmak 1
2459  seslenmek 0
2462  kaşınmak 0
2476  kaynamak 0
2476  doğramak 0
2497  çatlamak 2
2500  kapsamak 2
2508  becermek 1
2515  talep etmek 2
2528  çoğaltmak 1
2572  sermek 0
2597  emzirmek 1
2599  akçe 1
2611  zıplamak 0
2614  ozan 2
2616  uyuşmak 1
2674  çoğalmak 1
2693  kavurmak 0
2697  sezmek 0
2717  çıldırmak 0
2722  oyalamak 0
2740  rasgele 0
2755  yapışmak 0
2755  kokmak 1
2762  türemek 0
2771  gök kuşağı 1
2780  yaygınlaşmak 0
2795  alıkoymak 1
2802  tavsiye etmek 2
2816  devretmek 1
2816  yönelmek 2

This table lists top Turkish words searched on Tatoeba which occur less than 3 times in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version