Rank Word Hits
7  evet 2
31  başlamak 2
33  sevmek 1
35  baba 1
39  inek 0
48  hayır 2
62  yumurta 0
74  uçak 1
76  çay 2
82  gündüz 2
87  düşünmek 0
91  dolu 1
95  bardak 1
99  bakmak 0
101  açmak 0
103  demek 1
105  getirmek 0
113  merhaba 2
114  atmak 0
115  aramak 1
117  anlamak 0
118  yürümek 0
121  çekmek 1
134  ağız 0
135  bulmak 2
137  siyah 0
138  dağ 0
145  değiştirmek 1
149  ağlamak 0
158  bırakmak 0
160  kavga 2
165  mavi 0
166  oturmak 1
167  istemek 0
173  sormak 1
175  dinlemek 1
177  kullanmak 0
190  hafif 1
191  Türkiye 1
196  dalga 1
203  temiz 2
205  kahvaltı 1
206  ilişki 2
207  çalmak 1
210  rüya 0
213  sert 0
214  varmak 0
222  kutu 2
223  seyahat 1
224  tatlı 1
228  bağlamak 0
229  kurmak 1
234  zarar 1
235  meslek 1
237  tamam 2
238  beklemek 1
240  engel 0
243  sürekli 2
244  kaya 0
245  bilmek 2
247  saçma 2
248  zafer 0
249  çağırmak 0
251  aşağı 1
256  sessiz 2
257  uyumak 1
257  gülmek 1
261  götürmek 0
262  sevgi 1
263  alay 1
264  Türkçe 0
265  ayrı 2
270  girmek 2
271  koşmak 0
272  dar 2
275  beraber 1
287  benzemek 0
292  ucuz 2
293  yukarı 0
294  eğitim 2
296  denemek 2
299  otel 2
301  kulak 2
303  ayna 2
305  kuru 0
310  dost 2
311  sanki 1
312  çıkarmak 2
315  kenar 2
316  tutmak 2
317  acele 2
318  kırmak 0
320  izlemek 2
321  burun 0
322  orman 0
326  yazmak 1
327  aile 2
331  tembel 2
332  çöp 2
334  kaybetmek 0

This table lists top Turkish words searched on Tatoeba which have less than 3 Romanian translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version