Rank Word Hits
33  sevmek 2
82  gündüz 1
87  düşünmek 1
99  bakmak 2
105  getirmek 0
114  atmak 1
117  anlamak 0
121  çekmek 1
138  dağ 2
145  değiştirmek 1
158  bırakmak 2
166  oturmak 2
167  istemek 2
177  kullanmak 2
192  patates 2
198  akıl 2
206  ilişki 2
207  çalmak 2
214  varmak 2
228  bağlamak 0
229  kurmak 2
234  zarar 2
235  meslek 0
240  engel 1
247  saçma 2
249  çağırmak 0
251  aşağı 2
257  gülmek 1
262  sevgi 1
265  ayrı 1
270  girmek 0
271  koşmak 1
272  dar 1
287  benzemek 0
293  yukarı 2
302  köprü 2
312  çıkarmak 1
315  kenar 2
316  tutmak 2
318  kırmak 0
321  burun 0
332  çöp 1
348  sağlamak 0
352  halk 1
358  sağlam 2
359  göndermek 0
362  bitmek 1
364  yani 2
365  nihayet 2
367  geçmek 1
373  koymak 0
384  hindi 0
386  arzu 2
388  kaldırmak 2
390  çevre 2
395  aşçı 0
404  hatırlamak 0
407  vurmak 0
411  serbest 0
414  yorum 2
415  fayda 0
416  buluşmak 2
417  bayram 1
418  düşmek 0
420  sürmek 1
422  eşya 1
428  perde 0
431  dolaşmak 0
432  huzur 0
433  gezmek 0
437  rehber 1
441  açıklamak 2
441  dilemek 0
444  dal 2
448  unutmak 1
456  berber 0
457  yakışıklı 1
459  tarım 1
462  taşımak 0
462  asmak 0
465  davranmak 2
479  uçmak 0
482  adalet 2
484  tavan 0
488  araştırmak 0
489  müşteri 0
492  tat 2
494  çıplak 1
499  zeytin 0
501  tanımak 1
502  çatal 0
506  seçmek 1
508  hizmet 1
509  dokunmak 0
512  kaşık 1
514  kör 2
515  bayağı 1
517  ayrıca 1
520  ayrılmak 0
522  fena 2

This table lists top Turkish words searched on Tatoeba which have less than 3 French translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version