Rank Word Hits
3  ojciec 2
6  kobieta 0
9  prawda 2
10  już 1
12  rodzina 0
13  woda 0
14  mężczyzna 1
15  jeść 1
16  jabłko 0
18  dobry 1
20  książka 1
22  widzieć 0
23  kawa 0
23  miłość 2
25  dziecko 0
26  cześć 2
27  dać 0
28  samolot 0
29  kochać 0
30  ja 2
31  zły 0
32  polski 0
33  pamięć 0
35  rzeka 0
37  słońce 2
38  dzisiaj 0
39  serce 0
40  wiek 0
42  krzesło 0
43  pan 2
44  brat 0
45  słowo 1
46  pokój 1
47  tam 2
50  ptak 2
52  praca 0
53  koło 1
55  czytać 0
56  przed 2
57  prawie 2
58  język 0
59  szkoła 0
60  żona 0
62  ty 2
63  życie 2
65  tu 0
66  pytać 0
69  miasto 1
70  wybierać 0
71  duży 0
74  robić 1
75  deszcz 0
76  rzecz 0
77  liczba 0
79  szukać 0
80  czekać 1
80  często 2
82  krowa 0
83  mleko 0
83  stół 1
83  komputer 1
86  imię 1
87  głowa 0
88  kościół 0
90  niebo 1
91  miesiąc 0
92  chleb 0
93  spać 1
95  pani 1
96  godzina 0
100  niestety 0
101  wysoki 0
102  ciało 0
105  tutaj 2
106  sam 2
107  ktoś 1
108  Polska 0
109  matka 0
110  część 0
112  brać 0
114  pomoc 0
116  sztuka 1
117  jeszcze 2
119  wiele 0
120  trawa 0
122  pod 1
123  czysty 0
126  krok 0
127  błąd 1
128  dzień dobry 0
129  adres 0
129  lekarz 0
132  drzewo 0
133  wiatr 0
135  twarz 2
135  prawo 2
138  nauka 0
139  chcieć 0
140  pieniądze 2
141  liczyć 0

This table lists top Polish words searched on Tatoeba which have less than 3 Finnish translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version