Rank Word Hits
4  dzień 2
6  kobieta 0
11  kot 2
12  rodzina 2
13  woda 1
14  mężczyzna 0
16  jabłko 0
20  książka 2
22  widzieć 2
23  kawa 0
23  miłość 0
26  cześć 0
27  dać 0
28  samolot 0
29  kochać 0
31  zły 2
32  polski 0
33  pamięć 2
35  rzeka 0
37  słońce 0
39  serce 1
40  wiek 0
42  krzesło 0
45  słowo 2
46  pokój 2
50  ptak 1
53  koło 0
55  czytać 2
58  język 2
59  szkoła 2
60  żona 0
61  człowiek 1
62  ty 1
66  pytać 0
69  miasto 1
70  wybierać 0
71  duży 1
72  nowy 2
74  robić 1
75  deszcz 0
77  liczba 0
78  stary 1
79  szukać 0
80  czekać 2
82  krowa 0
83  mleko 0
83  stół 0
83  komputer 0
86  imię 0
87  głowa 0
88  kościół 0
90  niebo 1
91  miesiąc 0
92  chleb 0
95  pani 1
96  godzina 0
100  niestety 0
101  wysoki 0
102  ciało 1
104  droga 0
106  sam 2
108  Polska 1
110  część 0
112  brać 0
113  rower 0
114  pomoc 2
116  sztuka 1
120  trawa 0
121  powiedzieć 0
123  czysty 0
124  rok 1
126  krok 1
127  błąd 0
128  dzień dobry 0
129  adres 0
132  drzewo 0
133  wiatr 0
135  twarz 1
135  prawo 0
139  chcieć 0
140  pieniądze 2
141  liczyć 1
143  rząd 0
145  przykład 0
148  pierwszy 2
149  młody 1
151  każdy 0
153  koń 0
154  ostatni 0
155  pić 0
156  ponieważ 1
157  historia 1
158  albo 1
159  początek 0
160  dziadek 1
161  księżyc 1
163  inny 0
164  śpiewać 0
167  nauczyciel 2
168  państwo 2

This table lists top Polish words searched on Tatoeba which have less than 3 Mandarin Chinese translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version