Rank Word Hits
2  pies 1
6  kobieta 1
11  kot 1
13  woda 0
14  mężczyzna 1
16  jabłko 1
22  widzieć 0
25  dziecko 0
26  cześć 2
27  dać 0
28  samolot 1
29  kochać 0
31  zły 0
32  polski 0
33  pamięć 1
35  rzeka 0
40  wiek 0
42  krzesło 0
43  pan 2
45  słowo 1
50  ptak 0
52  praca 2
53  koło 1
55  czytać 2
56  przed 0
57  prawie 0
60  żona 2
66  pytać 0
70  wybierać 0
71  duży 0
74  robić 2
75  deszcz 1
76  rzecz 0
77  liczba 0
78  stary 1
79  szukać 1
80  czekać 2
82  krowa 0
83  mleko 1
83  stół 2
86  imię 2
87  głowa 0
88  kościół 0
90  niebo 1
91  miesiąc 1
92  chleb 1
95  pani 1
96  godzina 0
100  niestety 0
101  wysoki 1
102  ciało 0
104  droga 1
107  ktoś 2
108  Polska 0
109  matka 2
110  część 1
112  brać 0
113  rower 2
114  pomoc 0
116  sztuka 0
120  trawa 0
121  powiedzieć 1
122  pod 1
123  czysty 0
124  rok 1
126  krok 0
127  błąd 1
128  dzień dobry 1
129  adres 0
129  lekarz 2
132  drzewo 1
133  wiatr 0
135  twarz 1
135  prawo 0
138  nauka 2
139  chcieć 0
141  liczyć 0
143  rząd 0
145  przykład 1
146  siostra 2
148  pierwszy 2
149  młody 2
150  mówić 1
153  koń 1
154  ostatni 2
156  ponieważ 0
157  historia 0
158  albo 1
159  początek 0
160  dziadek 0
161  księżyc 0
163  inny 0
164  śpiewać 0
167  nauczyciel 0
168  państwo 0
169  bo 0
170  rzadko 0
171  pracować 1
172  poniedziałek 1
174  środa 0

This table lists top Polish words searched on Tatoeba which have less than 3 Portuguese translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version