Rank Word Hits
12  rodzina 1
13  woda 0
14  mężczyzna 1
18  dobry 2
22  widzieć 0
23  kawa 1
23  miłość 2
26  cześć 0
27  dać 0
28  samolot 1
29  kochać 1
31  zły 1
33  pamięć 2
35  rzeka 0
37  słońce 0
39  serce 2
40  wiek 0
42  krzesło 2
43  pan 1
44  brat 0
45  słowo 1
50  ptak 0
58  język 2
59  szkoła 2
60  żona 2
66  pytać 0
70  wybierać 0
71  duży 1
75  deszcz 2
77  liczba 0
79  szukać 0
82  krowa 0
83  stół 2
83  komputer 2
88  kościół 1
90  niebo 1
91  miesiąc 1
92  chleb 2
95  pani 1
96  godzina 0
100  niestety 1
101  wysoki 1
102  ciało 2
104  droga 0
108  Polska 0
112  brać 2
116  sztuka 0
120  trawa 0
123  czysty 0
124  rok 1
126  krok 0
128  dzień dobry 0
129  adres 2
129  lekarz 0
132  drzewo 1
135  twarz 2
135  prawo 0
138  nauka 0
139  chcieć 0
141  liczyć 0
143  rząd 0
145  przykład 0
146  siostra 2
149  młody 1
153  koń 1
155  pić 1
157  historia 0
159  początek 0
160  dziadek 2
161  księżyc 0
163  inny 0
164  śpiewać 0
167  nauczyciel 0
168  państwo 0
171  pracować 1
172  poniedziałek 0
173  wolny 1
174  środa 0
175  listopad 0
176  głos 1
177  październik 0
178  łóżko 0
181  gwiazda 0
182  rodzaj 0
183  wojna 2
184  osoba 0
185  strona 0
187  piosenka 2
188  jednak 0
189  uwaga 1
191  wilk 1
193  zdrowie 2
195  kwiat 1
199  choroba 0
200  pytanie 2
202  student 0
203  okres 0
204  zasada 0
205  mucha 0
205  powietrze 0

This table lists top Polish words searched on Tatoeba which have less than 3 Lithuanian translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version