Rank Word Hits
12  rodzina 0
13  woda 2
14  mężczyzna 1
22  widzieć 1
23  kawa 2
27  dać 2
28  samolot 0
29  kochać 0
32  polski 1
35  rzeka 1
39  serce 2
40  wiek 0
52  praca 2
53  koło 0
55  czytać 2
59  szkoła 2
66  pytać 1
70  wybierać 1
76  rzecz 2
77  liczba 2
79  szukać 0
80  czekać 0
82  krowa 0
83  stół 1
83  komputer 2
87  głowa 1
88  kościół 0
91  miesiąc 0
92  chleb 2
100  niestety 2
102  ciało 0
104  droga 1
108  Polska 0
110  część 1
112  brać 0
120  trawa 1
123  czysty 0
124  rok 2
126  krok 1
128  dzień dobry 2
129  adres 1
132  drzewo 2
135  prawo 1
138  nauka 1
139  chcieć 2
141  liczyć 0
143  rząd 0
145  przykład 1
149  młody 2
154  ostatni 1
155  pić 1
156  ponieważ 1
159  początek 0
160  dziadek 1
161  księżyc 1
164  śpiewać 1
169  bo 2
170  rzadko 1
171  pracować 2
172  poniedziałek 1
173  wolny 1
174  środa 2
175  listopad 1
176  głos 1
177  październik 0
178  łóżko 0
180  oczywiście 1
181  gwiazda 0
182  rodzaj 0
183  wojna 2
184  osoba 2
185  strona 0
188  jednak 1
191  wilk 1
193  zdrowie 2
195  kwiat 2
198  dokładnie 2
199  choroba 0
202  student 1
203  okres 0
204  zasada 0
205  mucha 0
205  powietrze 0
205  miejsce 1
208  móc 2
210  jakość 0
212  środek 0
212  gruby 1
215  ołówek 0
215  pole 0
218  myśleć 1
219  bić 0
222  dawać 0
223  śmierć 1
224  my 1
225  drugi 1
227  nawet 2
228  plecy 1
230  ciasto 0
231  noga 1

This table lists top Polish words searched on Tatoeba which have less than 3 Dutch translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version