Rank Word Hits
37  kuniklo 0
47  haro 0
69  cerbo 1
75  arto 1
76  akra 2
77  telero 1
85  koko 1
88  genuo 1
96  kolo 2
103  tiri 0
105  Nederlando 2
108  fako 1
109  aparta 0
110  verbo 0
117  lango 2
118  folio 0
124  hela 0
126  koto 1
138  gaja 0
146  vulpo 1
147  angulo 0
148  taksi 1
149  alporti 2
154  mentono 0
159  mola 0
160  Finnlando 2
161  bovino 1
162  zono 1
166  miksi 0
167  sono 0
175  aro 0
187  vigla 0
190  faruno 2
199  fingro 0
202  ventro 1
203  aperi 1
205  sablo 1
206  strigo 0
207  ŝafo 0
211  abelo 1
212  peco 0
213  senti 1
215  vasta 0
219  kurso 2
220  pinto 1
222  brusto 0
226  tabulo 2
228  fiera 2
231  placo 1
234  acida 2
240  lipo 0
242  ondo 0
245  supre 1
245  rimedo 1
247  leĝo 2
248  kvanto 1
251  sento 0
253  ŝuo 2
256  krajono 2
257  amaso 2
258  rekta 0
260  kajero 0
263  fulmo 0
266  limo 0
267  herbo 1
270  plumo 1
273  rato 0
275  rondo 1
276  komuna 1
279  apogi 2
280  ungo 0
282  cepo 0
285  ago 1
286  cervo 0
288  ĵurnalo 1
292  babili 1
293  vundo 0
294  viŝi 0
300  salti 0
305  rando 1
306  tuŝi 0
311  ilo 0
312  abunda 0
313  cifero 0
314  miri 1
315  sovaĝa 0
316  kubuto 0
319  manki 0
319  puto 1
324  glata 0
328  ŝtofo 0
328  postuli 0
331  ŝranko 2
337  igi 2
339  talpo 0
340  fido 1
342  iel 2
348  fajfi 0
349  bedaŭri 0
351  felo 0

This table lists top Esperanto words searched on Tatoeba which have less than 3 Turkish translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version