Rank Word Hits
37  kuniklo 1
43  meti 1
47  haro 0
69  cerbo 1
70  teni 2
76  akra 1
77  telero 2
78  vico 2
85  koko 2
88  genuo 0
99  butero 0
103  tiri 0
105  Nederlando 0
108  fako 0
110  verbo 0
118  folio 1
124  hela 1
138  gaja 1
143  kuko 1
147  angulo 0
148  taksi 1
149  alporti 2
154  mentono 0
155  lerta 2
158  kruro 2
159  mola 0
160  Finnlando 0
161  bovino 0
166  miksi 0
167  sono 1
175  aro 1
179  muso 1
187  vigla 2
190  faruno 1
203  aperi 2
204  taso 0
206  strigo 0
211  abelo 1
212  peco 0
213  senti 0
218  ringo 1
219  kurso 1
220  pinto 1
226  tabulo 2
227  fojo 1
233  postmorgaŭ 1
234  acida 0
235  zorgi 1
240  lipo 0
242  ondo 1
245  rimedo 2
249  trafi 1
251  sento 1
253  ŝuo 2
255  papilio 0
256  krajono 0
258  rekta 1
260  kajero 0
262  ie 0
265  skatolo 1
270  plumo 2
270  montri 1
273  rato 0
275  rondo 1
276  komuna 1
279  apogi 0
280  ungo 0
282  bruna 1
282  cepo 0
288  ĵurnalo 1
292  babili 0
294  viŝi 0
297  rano 2
298  koni 1
300  salti 0
305  rando 1
311  ilo 0
312  abunda 0
313  cifero 0
314  miri 0
316  kubuto 0
319  manki 0
324  glata 1
328  ŝtofo 0
328  postuli 0
331  ŝranko 0
333  nenie 1
337  igi 1
339  talpo 0
343  klaso 0
345  pilko 2
348  fajfi 0
349  bedaŭri 1
352  betulo 0
353  Israelo 0
357  ĝeni 2
359  kuŝi 2
369  aŭtuno 1
372  orelo 1
373  mardo 1

This table lists top Esperanto words searched on Tatoeba which have less than 3 Latin translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version