Rank Word Hits
37  kuniklo 1
42  pomo 2
43  meti 1
46  agi 1
47  haro 0
64  animo 1
70  teni 1
75  arto 2
76  akra 0
77  telero 1
78  vico 2
83  nazo 1
85  koko 1
88  genuo 0
92  akiri 2
96  kolo 0
97  afabla 2
99  butero 0
101  regi 1
103  tiri 0
105  Nederlando 2
107  temo 2
108  fako 1
109  aparta 1
110  verbo 1
112  celo 1
113  manĝaĵo 2
117  lango 1
118  folio 0
122  agrabla 1
124  hela 1
126  koto 0
128  propra 0
133  apenaŭ 0
134  besto 0
138  gaja 0
146  vulpo 1
147  angulo 0
148  taksi 2
149  alporti 0
154  mentono 0
155  lerta 0
156  demandi 1
158  kruro 0
159  mola 0
160  Finnlando 0
161  bovino 1
162  zono 0
163  tial 2
166  miksi 0
167  sono 2
175  aro 0
187  vigla 2
190  faruno 0
197  aero 0
199  fingro 1
202  ventro 0
203  aperi 2
204  taso 1
205  sablo 1
206  strigo 0
207  ŝafo 2
211  abelo 0
212  peco 0
213  senti 0
215  vasta 1
218  ringo 0
220  pinto 0
222  brusto 0
226  tabulo 0
227  fojo 2
228  fiera 0
229  donaco 2
231  placo 0
232  nubo 0
233  postmorgaŭ 2
234  acida 0
235  zorgi 1
239  ve 1
240  seka 1
240  lipo 0
242  ondo 0
245  supre 2
245  rimedo 1
248  kvanto 0
249  trafi 0
251  sento 2
252  ĉie 2
253  ŝuo 0
256  krajono 1
257  amaso 0
258  rekta 2
260  kajero 0
262  ie 2
263  fulmo 1
265  skatolo 2
266  limo 0
267  mateno 2
267  herbo 0
270  plumo 0

This table lists top Esperanto words searched on Tatoeba which have less than 3 Romanian translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version