Rank Word Hits
37  kuniklo 2
47  haro 2
77  telero 2
88  genuo 1
96  kolo 1
103  tiri 1
105  Nederlando 0
118  folio 1
124  hela 1
126  koto 1
146  vulpo 1
148  taksi 2
154  mentono 0
159  mola 0
160  Finnlando 2
161  bovino 2
162  zono 2
166  miksi 2
198  konduki 1
203  aperi 2
206  strigo 0
207  ŝafo 1
211  abelo 0
215  vasta 2
218  ringo 1
220  pinto 1
232  nubo 1
233  postmorgaŭ 1
234  acida 2
240  seka 2
240  lipo 0
242  ondo 2
249  trafi 2
253  ŝuo 0
255  papilio 0
256  krajono 2
258  rekta 1
260  kajero 2
270  plumo 1
273  rato 1
275  rondo 2
279  apogi 2
280  ungo 0
282  cepo 1
286  cervo 2
288  ĵurnalo 2
292  babili 1
294  viŝi 2
297  rano 0
300  salti 1
305  rando 0
311  ilo 2
312  abunda 2
313  cifero 1
314  miri 0
315  sovaĝa 0
316  kubuto 0
319  manki 0
319  puto 2
324  glata 2
331  ŝranko 1
339  talpo 0
340  fido 1
348  fajfi 2
349  bedaŭri 1
351  felo 2
352  betulo 0
359  kuŝi 1
372  orelo 2
373  mardo 0
376  frunto 2
380  ĉagreni 0
388  gvidi 0
390  pinglo 0
394  cirko 2
399  sino 1
400  kesto 2
400  premi 1
413  brako 2
414  bezoni 2
417  rimarki 1
423  Islando 0
426  krano 0
436  fundo 2
438  haŭto 2
446  tondi 0
447  tuko 0
447  dolori 0
449  ĉokolado 2
450  kruta 0
453  Pollando 2
453  devi 2
457  ĵeti 2
460  ĉerpi 0
460  etendi 0
462  strio 0
463  Irlando 2
463  multa 2
469  truo 2
475  griza 1

This table lists top Esperanto words searched on Tatoeba which have less than 3 Hebrew translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version