Rank Word Hits
35  floro 0
36  koro 1
37  kuniklo 2
42  pomo 2
43  meti 0
46  agi 0
47  haro 0
64  animo 0
69  cerbo 1
70  teni 0
72  sana 2
75  arto 2
76  akra 1
77  telero 1
78  vico 1
83  nazo 0
85  koko 1
88  genuo 1
94  muziko 1
96  kolo 1
99  butero 1
101  regi 2
103  tiri 0
105  Nederlando 0
107  temo 2
108  fako 0
109  aparta 2
110  verbo 0
117  lango 1
118  folio 0
122  agrabla 1
124  hela 0
126  koto 1
128  propra 1
134  besto 1
137  ami 0
138  gaja 1
143  kuko 2
144  dimanĉo 2
145  kuri 1
146  vulpo 0
147  angulo 1
148  taksi 0
149  alporti 0
154  mentono 0
156  demandi 0
158  kruro 1
159  mola 1
160  Finnlando 0
161  bovino 0
162  zono 0
166  miksi 0
167  sono 0
172  fajro 1
175  aro 0
179  muso 1
183  lasi 2
186  lundo 2
187  vigla 2
198  konduki 2
199  fingro 1
201  ĝusta 0
202  ventro 0
203  aperi 0
204  taso 0
205  sablo 0
206  strigo 0
207  ŝafo 0
210  voĉo 0
211  abelo 1
212  peco 0
213  senti 0
215  vasta 1
218  ringo 0
219  kurso 1
220  pinto 0
222  brusto 0
226  tabulo 0
227  fojo 2
228  fiera 0
231  placo 2
232  nubo 1
233  postmorgaŭ 2
234  acida 1
235  zorgi 1
239  ve 0
240  seka 0
240  lipo 0
242  stulta 2
242  ondo 0
245  supre 1
245  rimedo 1
247  leĝo 1
248  kvanto 0
249  trafi 0
251  sento 0
253  ŝuo 0
255  papilio 1
256  krajono 1
257  amaso 0

This table lists top Esperanto words searched on Tatoeba which have less than 3 Czech translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version