Rank Word Hits
1  dům 2
2  cesta 0
9  čas 2
10  nos 1
12  slovo 1
14  strom 0
17  dítě 0
22  led 0
23  škola 0
24  velký 2
26  noc 1
27  práce 0
30  kolo 0
31  oko 0
33  rok 1
34  čaj 2
36  jablko 1
37  chyba 0
38  pivo 2
40  před 1
42  nic 1
43  také 1
44  cena 0
46  stůl 1
48  starý 2
49  místo 0
50  kost 0
52  ryba 1
54  tvář 0
57  dělat 2
59  asi 2
63  muž 2
65  člověk 2
65  jméno 0
68  řeka 0
69  on 2
71  sám 0
73  mezi 0
75  osoba 0
76  přes 1
79  svět 0
82  moc 2
83  druhý 0
85  přítel 0
86  první 0
87  celý 1
89  rodina 0
92  vlak 1
94  chlapec 0
95  peníze 0
96  autobus 0
97  tam 1
98  který 0
99  nad 1
100  hodina 0
101  myš 0
102  ani 2
103  okno 1
104  kolem 2
106  sůl 0
107  věc 0
108  jen 1
109  maso 1
111  budova 1
112  snad 0
114  zub 1
115  byt 1
116  pomoc 2
117  jíst 1
118  každý 1
118  jiný 0
121  postel 1
122  často 1
129  bolest 1
129  třída 0
131  učitel 0
132  hledat 0
134  nyní 1
135  číslo 0
136  dát 0
138  podle 2
141  vy 1
142  při 1
145  pouze 0
146  dost 0
148  škoda 0
151  hrad 0
152  myslet 0
153  sklenice 0
160  měsíc 1
162  září 0
164  kůň 1
166  babička 0
168  téměř 0
169  slunce 2
170  proto 1
172  skupina 0
174  míč 0
177  stále 2
179  sto 0

This table lists top Czech words searched on Tatoeba which have less than 3 Polish translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version