Rank Word Hits
10  nos 0
22  led 1
50  kost 1
81  nebe 2
83  druhý 0
100  hodina 1
101  myš 1
106  sůl 0
114  zub 0
115  byt 1
121  postel 1
129  třída 1
132  hledat 2
140  pracovat 2
144  náměstí 2
148  škoda 1
151  hrad 0
152  myslet 1
153  sklenice 1
162  září 1
164  kůň 2
172  skupina 1
174  míč 0
186  tisíc 0
186  ostrov 0
191  večeře 0
201  válka 1
202  nebezpečí 1
206  klid 0
209  letadlo 1
210  nula 2
213  kus 0
214  zahrada 1
217  bouře 2
217  český 1
221  král 2
223  smrt 2
224  oheň 1
226  pohled 2
227  hloupý 2
231  alkohol 1
232  barva 2
233  káva 2
234  zcela 1
234  spolu 2
241  láhev 1
243  banka 1
244  obchod 1
245  kouřit 2
246  věk 2
247  mozek 1
248  období 2
251  společnost 1
253  plakat 1
255  dědeček 0
260  koule 1
260  okolo 2
264  druh 1
268  chudý 0
271  obličej 2
277  rozum 2
282  smysl 2
282  držet 1
286  čistý 2
288  pomalu 1
290  špinavý 1
295  století 1
297  potom 0
300  koberec 0
301  poslouchat 2
303  hezký 1
309  potřebovat 1
311  hotel 0
321  oblast 0
321  volný 1
321  píseň 2
331  zaměstnání 2
334  mimo 2
337  hrubý 0
342  většina 2
342  seznam 1
348  restaurace 2
349  cíl 1
357  neboť 1
370  přijmout 2
373  herec 0
375  slabý 1
375  moderní 1
380  dopoledne 0
380  čepice 1
384  prezident 1
391  podobný 1
391  cestovat 2
396  zima 2
397  léto 0
399  čtvrtek 1
402  prázdný 0
402  tlak 0
407  jezero 0
410  hvězda 1

This table lists top Czech words searched on Tatoeba which have less than 3 Esperanto translations in the corpus.

Words which appear for the first time in the list are shown in bold type.

Please report any spelling mistakes by sending me a message.

Tatoeba version